LVMI “Silava” notika pētījumu LIFE GoodWater IP un LIFE IS SALACA apvienotais seminārs – pieredzes apmaiņas pasākums.

21.02.24

2024.gada 25. janvārī LVMI “Silava” notika pētījumu LIFE GoodWater IP (Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai) un LIFE IS SALACA (Ūdens struktūrdirektīvas un Biotopu direktīvas harmonizācija un integrēta apsaimniekošanas pasākumu īstenošana saldūdeņu kvalitātes uzlabošanai Salacas daļbaseinā) apvienotais seminārs – pieredzes apmaiņas pasākums, kurā piedalījās pētījumu sadarbības organizāciju pārstāvji no Dabas aizsardzības pārvaldes, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR”, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra”, kā arī biedrības “Makšķernieku klubs “Salackrasti””.

Kolēģi no sadarbības organizācijām dalījās pieredzē par upju baseinu apsaimniekošanu un atjaunošanu, saldūdeņu biotopiem, kā arī upju ekoloģijas ietekmējošiem faktoriem saistībā ar pētījumu LIFE GoodWater IP, savukārt LVMI “Silava” zinātniskie asistenti – LIFE IS SALACA Projekta vadītājs Edijs Leoke un LIFE IS SALACA projekta Vadošais eksperts Mārcis Saklaurs iepazīstināja semināra dalībniekus ar pagājušā gada oktobrī uzsāktā pētījuma LIFE IS SALACA mērķiem un veicamajiem uzdevumiem, kā arī ar ziņojumu par upmalu mežiem.

Tev varētu patikt:
Life is Salaca projektā izstrādāta…
06.06.24
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un Dabas aizsardzības pārvalde Life is Salaca projekta ietvaros ir izstrādājuši jaunu pieeju upju…
Lasīt vairāk
Upmalu mežu apsaimniekošana, bioloģiskā daudzveidība…
30.05.24
Saulainā 15. maija dienā kopā ar jomas ekspertiem LVMI Silava pārstāvji vadīja pieredzes semināru upmalu mežos Svētupes krastā “Upmalu mežu…
Lasīt vairāk
Salacas sakopšanas talka 11. maijā
02.05.24
Makšķerēšanas Klubs “Salackrasti” šī gada 11. maijā plkst 10:00 aicina pievienoties talkai, kurā plānots sakopt Salacas upes krastus. Šogad plānots…
Lasīt vairāk