Salacā uzsākta apjomīga ūdens ekoloģiskās kvalitātes izpēte un monitorings

30.04.24

Salacā un tās pietekās (Korģē, Svētupē, Glāžupē, Jaunupē) uzsākta apjomīga ūdens ekoloģiskās kvalitātes izpēte un monitorings, kas turpināsies nākamos piecus gadus. Iegūtie dati parādīs situāciju šobrīd, kā arī kalpos kā atskaites punkts turpmāk , lai novērtētu ieviesto pasākumu efektivitāti ūdens kvalitātes uzlabošanā.

 

Hidrologi ievāca ūdens paraugus ķīmiskā sastāva analīzēm, mērīja ūdens līmeni un caurplūdumu. Tas palīdzēs saprast ūdens kvalitāti un izvērtēt nepieciešamos kvalitātes uzlabošanas pasākumus.

 

Lai novērtētu ūdens ekosistēmu veselību, hidrobiologi ievāca informāciju par ūdens bezmugurkaulniekiem, jo tie ir jutīgi pret pārmaiņām un lieliski parāda izmaiņas vidē. Atrasts tika arī gada bezmugurkaulnieks – ūdens ēzelītis, kā arī platgalve.

 

Speciālisti atrada arī daudz signālvēžus, kas signalizē par šīs invazīvās sugas izplatīšanos. Signālvēzis ir jutīgs pret vides piesārņojumu un vides degradāciju. Atšķirībā no Latvijas faunai dabiskā platspīļu vēža signālvēzis mīt ne tikai labas, bet arī vidējas kvalitātes ūdeņos.

 

Avots: LVĢMC

Tev varētu patikt:
Life is Salaca projektā izstrādāta…
06.06.24
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un Dabas aizsardzības pārvalde Life is Salaca projekta ietvaros ir izstrādājuši jaunu pieeju upju…
Lasīt vairāk
Upmalu mežu apsaimniekošana, bioloģiskā daudzveidība…
30.05.24
Saulainā 15. maija dienā kopā ar jomas ekspertiem LVMI Silava pārstāvji vadīja pieredzes semināru upmalu mežos Svētupes krastā “Upmalu mežu…
Lasīt vairāk
Salacas sakopšanas talka 11. maijā
02.05.24
Makšķerēšanas Klubs “Salackrasti” šī gada 11. maijā plkst 10:00 aicina pievienoties talkai, kurā plānots sakopt Salacas upes krastus. Šogad plānots…
Lasīt vairāk