Tikšanās ar iedzīvotājiem LIFE IS SALACA projekta ietvaros.

21.03.24

Aprīļa sākumā (02.-11.aprīlī) biedrība “Makšķernieku klubs “SALACKRASTI”” kopā ar pārējiem projekta partneriem aicina iedzīvotājus uz tikšanos, lai informētu par gaidāmā projekta “Life Is Salaca” īstenošanu un plānotajām darbībām upmalu mežu un Salacas upes daļbaseina teritorijās turpmāko piecu gadu laikā.

Iedzīvotāju sapulces notiks Salacgrīvā, Limbažos, Staicelē un Mazsalacā. Uz tām aicināti gan vietējie, gan arī tuvējo apkaimju iedzīvotāji, kuriem interesē projekta norise.

  • 2.aprīlis – Salacgrīva, plkst. 18:00-19:00, Salacgrīvas novada kultūras centrs, Ostas iela 3.
  • 3. aprīlis – Limbaži, plkst., 18:00-19:00, Limbažu Galvenā bibliotēka, Parka iela 23.
  • 9. aprīlis – Staicele, plkst., 18:00-19:00, Staiceles pilsētas bibliotēka, Parka iela 2.
  • 11. aprīlis – Mazsalaca, plkst., 17:30-18:30, Mazsalacas pilsētas bibliotēka, Parka iela 9

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” kopā ar vairākām sadarbības organizācijām realizē piecu gadu ilgu projektu Salacas daļbaseina upēs ar mērķi veicināt labas ūdeņu ekoloģiskās kvalitātes un labvēlīga saldūdeņu biotopu aizsardzības stāvokļa sasniegšanu, kā to nosaka Ūdens struktūrdirektīva, Biotopu direktīva un ES bioloģiskās daudzveidības stratēģija.

Projektā plānota praktisku apsaimniekošanas pasākumu īstenošana un plānošanas dokumentu izstrāde ar mērķi uzlabot Salacas daļbaseina upju kvalitāti un saglabāt dabas vērtības ilgtermiņā, kā arī zināšanu un labās prakses nodošana sabiedrībai un jomas ekspertiem.

Eiropas Komisijas LIFE programmas līdzfinansētā projekta LIFE22-ENV-LV-LIFE-IS-SALACA/101114155 īstenotāji ir LVMI “Silava”, Dabas aizsardzības pārvalde, VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” un biedrība “Makšķernieku klubs “SALACKRASTI””.

Projekta realizācijas laiks ir 60 mēneši (01/10/23 – 30/09/28).

Tev varētu patikt:
Life is Salaca projektā izstrādāta…
06.06.24
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs un Dabas aizsardzības pārvalde Life is Salaca projekta ietvaros ir izstrādājuši jaunu pieeju upju…
Lasīt vairāk
Upmalu mežu apsaimniekošana, bioloģiskā daudzveidība…
30.05.24
Saulainā 15. maija dienā kopā ar jomas ekspertiem LVMI Silava pārstāvji vadīja pieredzes semināru upmalu mežos Svētupes krastā “Upmalu mežu…
Lasīt vairāk
Salacas sakopšanas talka 11. maijā
02.05.24
Makšķerēšanas Klubs “Salackrasti” šī gada 11. maijā plkst 10:00 aicina pievienoties talkai, kurā plānots sakopt Salacas upes krastus. Šogad plānots…
Lasīt vairāk